Dákové

19.10.2015 15:48

Dákové

Dákové jsou předchůdci dnešních Rumunů!

Autor: Lenka Tláskalová

Ve starověku území dnešního Rumunska obývali Skytové, Thrákové a jejich příbuzní Dákové. Dnešní Rumuni jsou potomky těchto kmenů. Dácké království bylo od roku 106 n.l pod vládou římského císaře a vlkodlaka Trajána. Došlo ke stěhování národů a již kolem 6. století se zde objevili Slované. Díky tomuto stěhování Slovanů se mnoho upírů dozvědělo o Dáckém království, které však mělo na pobřeží Černého moře řecké kolonie, které byly stále ještě domovem upírů.

Život vlkodlaků v Rumunsku

Ze začátku žili tito upíři, toužící po větší moci a svobodě, v utajení. Tvořily se komunity. Upíři věděli, kdo Dákové ve skutečnosti jsou. Dákové je v mnoha jazycích označení pro vlky. Jsou dnes také nazýváni předchůdci dnešních vlkodlaků a těmi opravdu byli. Upíří komunity uznávaly jejich zákony, a proto lovili mimo jejich území. Upíři, kteří žili omezování vedle Slovanů, se však nehodlali smířit ani s tímto dělením se o území. Nutno říci, že Dácké království bylo rozsáhlé územně, avšak vzhledem ke způsobu života vlkodlaka bylo území pro tento druh sotva dostačující. To však upíři, toužící po větší moci a svobodě pro sebe, nechtěli vidět.

Střety vlkodlaků a upírů na území Rumunska

Stále častěji docházelo ke střetům mezi vlkodlaky a upíry. Upíři přestávali respektovat zákon, kdy nesměli lovit lidi na území vlkodlaků. A tak na straně vlkodlaků a upírů začaly stoupat počty obětí na životech a to vedlo k pozvolnému nepřátelství.

Vše vyvrcholilo na počátku středověku, kdy bylo Rumunsko rozděleno na tři knížectví: Valašsko, Moldávii a Sedmihradsko. Docházelo k vojenským výpadům, tažením a nastal čas středověkých válek. Upíři se díky krvácejícím knížectvím mohli svobodně krmit, což vedlo až k nezřízenosti a neschopnosti vlkodlaků kontrolovat a zakročit proti takovým upírům vždy, kdy by to vlkodlaci udělat měli. Až nyní vlkodlaci poznali, jak velká a silná komunita upírů se skrývala v Rumunsku. Mnoho vlkodlaků položilo životy v boji s upíry. Upíři obývali velkou část Valaška a Sedmihradska (Transylvánie). Sedmihradsko však bylo také domovem vlkodlaků. 

Dákové

Největší komunita vlkodlaků byla v Moldávii. Ze strany upírů však nešlo pouze o boj s vlkodlaky o území. Začali se od válčících knížat učit, že území znamená moc a o tu ve skutečnosti usilovali.

Rumunská hymna

Dokladem tohoto života vlkodlaků a upírů, je i rumunská hymna. Zde jsou její slova:

Probuď se, Rumune,

setřes ze sebe smrtelný spánek,

do kterého tě uvrhli

krutí tyrani.

 

Teď nebo nikdy

vezmi osud do svých rukou,

získej si u všech uznání,

dokonce i u svých nepřátel.

 

Teď nebo nikdy

dej světu jasné znamení,

že v tvých žilách pulsuje

krev starých Rumunů,

a v našich srdcích

s hrdostí neseme jméno

v bojích slavného

statečného Trajána.

 

Pohleď na duchy mocných vladařů:

Michala, Štěpána, Korvína,

z rumunského národa

tvé velké potomstvo,

se zbraní v rukou

s plamennými srdci,

“svoboda, nebo smrt“

- toť jejich volání

 

Všechno směřovalo k největší události v dějinách vlkodlaků, o které věděli pouze čarodějky. A ty ovlivnili průběh dějin vlkodlaků a upírů zásadně.

 

Zdroj: Překlad hymny byl převzat z Deti-noci.cz

Foto: Wikipedia.org