Literárna súťaž – Stratené príbehy 2016

02.04.2016 20:40
Stratené príbehy Fantasy svet
V. ročník literárnej súťaže je tu!
Autor: Fantasy University
 

Najväčší fantastický internetový portál na Slovensku Fantasy-svet.net vyhlasuje V. ročník literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Stratené príbehy 2016“ (známe ako Dumky Podvečerné). Aktuálny ročník literárnej súťaže vám ponúka 4 atraktívne súťažné kategórie:

I. súťažná kategória „Próza“, ktorá je formálne a žánrovo ohraničená nasledovne:

- téma č. 1: voľná

- téma č. 2: steampunk

- rozsah: do 54 000 znakov vrátane medzier (čiže do 30 normostrán);

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora: 1 súťažná práca;

V súťažnej kategórii „Próza“ môžete súťažiť nielen s vlastnou tvorbou, ale aj s tzv. fanfiction v špeciálnej súťažnej podkategórii „Próza – fanfiction“.

II. súťažná kategória „Poézia“, ktorá je formálne a žánrovo ohraničená nasledovne:

- téma: voľná

- rozsah: rozsah do 3600 znakov vrátane medzier (čiže do 2 normostrán);

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora: 1. súťažná práca;

V súťažnej kategórii „Poézia“ môžete súťažiť nielen s vlastnou tvorbou, ale aj s tzv. fanfiction poetry v špeciálnej súťažnej podkategórii „Poézie – fanfiction poetry“.

III. súťažná kategória „Stratené príbehy – komiks“, ktorá je formálne i žánrovo ohraničená nasledovne:

- téma č. 1: voľná

- téma č. 2: steampunk

rozsah: ľubovoľný

- maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora: 1. súťažná práca;

IV. špeciálna súťažná kategória „Stratené príbehy – cena čitateľov“:

Do tejto súťažnej kategórie je automaticky zaradená každá súťažná práca, ktorá bude do súťaže zaslaná. Autor súťažného textu s najvyšším počtom hlasov sa automaticky stáva jej výhercom. Za svojho favorita hlasujú registrovaní čitatelia i návštevníci stránky Fantasy-svet.net od spustenia súťaže až do jej ukončenia.

Stratené príbehy 2016 Fantasy svetFormálna stránka súťažných prac

Súťažné práce by mali byť napísané v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku a spolu s vyplnenou prihláškou zaslané v elektronickej podobe na email:

sutaz@fantasy-svet.net

(do predmetu vašej správy zadajte heslo Stratene príbehy 2016)

Font: Times New Roman

Veľkosť: 12 pt

Riadkovanie: jednoduché alebo 1,5 riadka

Formát textového súboru: doc či docx

Upozornenie: Ak dielo svojím obsahom nie je prístupné pre čitateľov mladších ako 18 rokov (povinné).

Súťaže sa môžu zúčastniť akékoľvek literárne diela, ktoré neboli publikované či v inej literárnej súťaži nevyhrali jedno z troch výherných miest.

Vyradenie súťažnej práce

Organizátori automaticky vyradia zo súťaže práce:

a.) ktoré nespĺňajú vopred stanovenú formálnu stránku súťažných textov;

b.) ktoré neboli poslané formou prílohy v uvedenom formáte;

c.) ktorých súčasťou nie je vyplnená prihláška;

d.) pri ktorých sa zistí, že boli odcudzené z iného literárneho serveru/inému menej alebo viac známemu autorovi;

e.) ktoré v inej literárnej súťaži získali buď čestné uznanie, alebo sa umiestnili na prvých troch výherných miestach;

Dôležité informácie

V. ročník literárnej súťaže „Stratene príbehy 2016“ prebieha online formou na internetovej stránke Fantasy-svet.net, sekcia Fikcia a Faunova galéria, a to od 21. novembra 2015 do 21. apríla 2016. O výber najlepších prac sa postará odborná porota v zložení:

* Tomáš Dostál – spisovateľ, editor, komiksológ a šéfredaktor portálu Fantasy svet pre českú sekciu;

* Erik Fazekaš – editor vydavateľstva Slovart;

* Veronika Inglotová – recenzentka, šéfredaktorka portálu Fantasy svet pre slovenskú sekciu, komiksologička a hlavná organizátorka súťaže;

* Simona Klučiarová – recenzentka a šéfredaktorka portálu Fantasy svet pre slovenskú sekciu;

* Petra Slováková – spisovateľka, recenzentka, redaktorka a odborníčka na steampunk;

* zástupcovia popredného komiksového vydavateľstva;

Upozornenie

Atraktívne vecné ceny automaticky získavajú súťažné práce na prvých miestach v každej hlavnej súťažnej kategórii a na prvých miestach v každej špeciálnej súťažnej kategórii i podkategórii. Súťažne práce, ktoré získali v súťaži zvyšné miesta a čestné uznanie, budú ocenené diplomom. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo zo závažných dôvodov neudeliť víťazné miesto v jednej či vo viacerých súťažných kategóriách.

 

 

Foto: archiv Fantasy-svet.net