Řím: První domov vlkodlaků

21.09.2015 16:41

Řím: První domov vlkodlaků

Historie prvních vlkodlaků se datuje od dob Antiky!

Autor: Lenka Tláskalová

Na začátku je potřeba uvést jednu zásadní věc. Tak jako se lidé hádají, zda byl první stvořen Adam, nebo Eva, tak budou upíři vždy tvrdit, že první byli stvořeni oni. A vlkodlaci budou nesouhlasit. Vždyť vlk je součástí přírody déle, než nějaký upír. Kde je pravda?

Upír a vlkodlak jsou nedílnou součástí jednoho světa

Odpověď je jednoduchá. Upír i vlkodlak jsou ve spojení s vesmírem (někdo to nazývá magií). Avšak vesmír je synonymem věčnosti duše a spojením mezi nebem a zemí. V upírovi je skryta věčnost a vlkodlak je spojen s lidmi a se zemí. Upíra ovlivňuje slunce, vlkodlaka měsíc. Tak jako v přírodě musí být rovnováha, tak musí být v rovnováze i vesmír. A stejně jako každé zvíře má svého přirozeného nepřítele, aby se tato rovnováha udržela, tak musel i vesmír vytvořit dva druhy, navzájem si tak odlišné. A proto jsou již od pradávna upír a vlkodlak součástí jednoho světa stejně dlouho.

Domov vlkodlaků

Z dochovaných spisů je známo, že se vlkodlaci objevili již v období Antiky. S vývojem civilizace si však lidé přítomnost vlkodlaků neuměli a také nechtěli umět vysvětlit. Věřili v bohy a měli vlastní kulturu. A tak se ústně šířili mýty, které byly pouze z části pravdivé.

Vše začalo v době, kdy zemřel král Proklas, který měl dva syny. Staršího syna Numitora a mladšího syna Amuliuse. Po smrti otce Amulius sesadil bratra z trůnu a dal popravit jeho dva syny. Jeho dceru Rheu Silvii přinutil stát se kněžkou. Rhea Silvia však potkala tehdy nejvlivnějšího římského boha Marta. Bůh Mars se do Rhei Silvie zamiloval. Věděl, že se kněžkou stala z donucení proto, aby pouze potomci Amuliuse byli následovníky trůnu. Rhea Silvia jeho city opětovala a nakonec mu porodila dva syny.

Jakmile se Amulius dozvěděl o narození případných uchazečů o trůn, dal je v koši vhodit do Tibery. Rheu Silvii nechal pohřbít za živa. Bůh Mars nestačil Rheu Silvii, která byla pozemskou ženou, zachránit. Pro lid byl Mars bohem slunce a letního období, tudíž bohem úrody a plodnosti. Upíry si lid spojoval spíše s hladem, bídou a válkami, Slované jim dokonce později připisovali i mor, pokud v kraji vypukl. Vlkodlaci byli v době Antiky spíše uctíváni. Ale jen Rhea Silvia věděla, že Mars není bůh, ale vlkodlak. Amulius byl pozemský král, měl však moc. Byl to on, kdo označil Marse za boha války a rozšířil mýty o tom, že bůh Mars svedl Rheu Silvii, aby zplodil dva syny a rozpoutal s nimi válku v zemi. Část lidu věřila vládci, a proto je stále mnohdy Mars označován nesprávně jako bůh války. A část lidu věřila příběhu Rhei Silvie a Marse a chovali k ní úctu. Podle mýtů se traduje, že jí čarodějka (tehdy byly označovány také jako bohyně) tuto smrt předpověděla. Rhea Silvia však také věděla, že přivede na svět zakladatele města, které se stane centrem říše a ovlivní pozitivně vliv dějin a budoucnost lidu. A tak tuto oběť podstoupila. O věštbě věděl i Mars, nepodařilo se mu však naplnění její tragické smrti zabránit.

Bůh Mars trpěl tragickou smrtí Rhei Silvie. Až později se dozvěděl, že jeho synové Romulus a Rem jsou stále na živu. Po vhození do řeky byli zachráněni vlčicí, která podle mýtů žila na Palestinském pahorku. Ve skutečnosti toto území patřilo smečce vlkodlaků, která o budoucnosti chlapců věděla. A tak se o ně starali. Ve správném čase zařídili, aby je našel Amuliův pastýř Faustus. Ten je vychoval spolu se svými dvanácti syny. A tak se stalo, že se z Romula a Rema stali muži. Díky první přeměně, která je spojena s touto dospělostí, se dozvěděli nejen o svém druhu, ale také o svém otci. Marse k nim přivedl bratr Amulia Numitor, kterého s Marsem pojilo zapomenuté přátelství a soucítění s jeho osudem, který mu přichystal jeho bratr. Mars našel důvod života. Romulus a Rem se však rozhodli pomstít smrt matky a tak s pomocí Numitora a jeho družiny zabili Amulia a předali vládu Numitorovi. Věděli již o existenci upírů a dostávali se s nimi do střetů. Věděli také, že upíří spolupracují s panovníky, aby si zajistili lepší věčný život a měli větší moc. Přesto si oba bratři nechtěli nárokovat místo na trůnu. Nešlo jim o moc. Chtěli vybudovat domov pro svůj druh a tak roku 753 př. n. l. v ústí řeky Tibery založili nové město – Řím.

Romulus a Rem

Řím (Roma) lze přeložit jako Věčné město a tím se opravdu město stalo. Podle jména Rhei Silvie byla pojmenována planetka Sylvie a podle jejich synů Romulovi a Removi, byly po svém objevení pojmenovány její oba měsíce. Podle Marta byla již ve starověku pojmenována planeta Mars a měsíc březen (Martius), kdy se příroda probouzí ze zimního spánku. A tak se jejich naplněné osudy staly věčně zářícími hvězdami a nedílnou součástí existence vesmíru.

 

Foto: Wikipedia.org