Vlad II. Dracul

23.11.2015 00:49

Upíři dějiny Vlad II. Dracul

Kníže, který toužil po absolutní moci a zaprodal tak duši vlastního syna!

Autor: Lenka Tláskalová

Pravdivá věštba, o které musela čarodějka Ana vypovědět před knížetem Vladem II. a upíry z Dračího řádu, se ubírala ke svému naplnění již po staletí. Všemocní upíři však chtěli změnit běh světa. Nechtěli si připustit, že by čarodějky mohly mít větší moc, než oni sami. A netušili, že se proti nim chystají zakročit i vlkodlaci. Zákony vesmíru a magie vlkodlakům ani nemusela být nápomocnou rukou, která je vedla. Zákony vesmíru totiž nemohou řídit ani upíři, ani vlkodlaci, neboť jsou jeho pouhou součástí.

Doba vlády krále Zikmunda Lucemburského

Král Zikmund Lucemburský ovlivnil zásadně dějiny upírů a vlkodlaků svojí nevírou a ignorováním jejich působení. Ve spojenectví Vlada II. s upíry neviděl žádnou hrozbu, neboť o upírech v Dračím řádu ani nevěděl. Upíří se sice dozvěděli, že komunita vlkodlaků tuší, že si král Zikmund Lucemburský chce vzít napůl upírku, ale věděli, že jej nepřesvědčí, aby tak neučinil. O tom, že tento sňatek domluvil Vlad II. a upíři Dračího řádu ve spolupráci s Hermanem II., nevěděl kromě nich nikdo. Ani vlkodlaci.

Vlad II. vybudoval vojsko. Bylo tvořeno nejsilnějšími muži z řad smrtelníků a mladými upíry, žíznícími po krvi.

Boje upírů s vlkodlaky

Na celém území se válčilo. Vlad II. zapojoval své vojsko do válek s vlkodlaky, aby si zabral ještě větší území. Upíři bojovali spíše proto, aby plenili a zabíjeli, aby vyštvali vlkodlaky z Valašska a zabíjeli vysáváním krve také proto, aby sílili. Pokud uznali někoho silným a zdatným, přeměnili ho, čímž rozšiřovali řady vojska. V těchto válkách padlo mnoho vlkodlaků, ale také mnoho upírů. Upíři z Dračího řádu a další nejsilnější upíři se přímého boje neúčastnili. Pouze plánovali strategie, popřípadě jednali s dalšími panovníky, kvůli rozšíření své moci. Upíří komunitě ve Valašku a Rumunsku již spolupráce s Vladem II. nestačila. Plánovali, jak se zbavit Zikmunda Lucemburského a dosadit na královský trůn někoho ze svých řad. Představa krále Uherska, co by upíra, pro ně byla více než lákavá. Měli informace o Muradovi II., který byl nejenom silným upírem, ale také vladařem a stále rozšiřoval své území. To je lákalo. Po takové moci toužili.

Vlad II. však vedl války i s jinými panovníky a tím pádem i s menšími komunitami upírů z cizích zemí, kteří bojovali za svého panovníka a kteří se zase snažili připravit o místo na knížecím trůnu Valašska právě jeho samotného. Přestože měl kníže Vlad II. stále více nepřátel, když měl po svém boku upíry, spolupráce s touto komunitou upírů nelitoval a pokračoval v budování vojska. Ani ho nenapadlo, že díky vojsku smrtelníků a upírů v boji s jinými komunitami upírů, již dávno nebojuje o svoji zem, ale stává se pouhým prostředkem v boji různých upířích komunit. Neviděl, že různé upíří komunity bojují nyní proti sobě. A to byl další problém, který významně ovlivnil dějiny.

Boje různých upířích komunit

Upíři na rozdíl od vlkodlaků tvořili komunity a nehodlali se o území dělit ani s vlkodlaky, natož s cizí komunitou upírů, která podnikala tažení do jimi vybudovaného Valašského knížectví. A protože upíři nejsou příliš společenství, nezajímali se tito upíři v Rumunsku o války jiných upířích komunit ve světě. Věděli, že nejmocnějším upírem ve světě je nyní Murad II. Zajímali je ale spíše jejich vlastní války a cíle. Neměli ani tušení, že by toto jejich přesvědčení o naprosté síle a neporazitelnosti upíří komunity v Rumunsku, mohlo mít fatální následky.

Vlad II. Dracul

Jelikož se upíři nezajímali dostatečně o jiné upíří komunity ve světě, neměl dostatek informací ani kníže Vlad II. Dracul. Skutečnost, že se králi Zikmundovi Lucemburskému narodila dcera, ho nepřesvědčila, že by nemusel být on, nebo jeho budoucí dědic ohrožen a také nevěřil Barboře Celjské.

V roce 1422 se Vladovi II. narodil syn Mircea II. Vlad II. měl obrovskou radost z toho, že má následovníka a dědice. Jeho obavy o syna však sílili a budoval ještě větší vojsko mladých upírů, které nechával přeměnit. Nezajímaly ho následky. Chtěl vybudovat vojsko upírů. Toto se však nelíbilo upírům z Dračího řádu. Viděli to jako chybu. Čím větší vojsko budovali, tím více zaznamenávali zvyšující se počet vlkodlačích smeček na území Valašska, ale také Sedmihradska. Sedmihradsko se pro ně mělo stát novým domovem a rozšířením území upíři komunity, neboť se sňatkem krále Zikmunda a Barbory Celjské přišly do Sedmihradska komunity upírů z Chorvatska a Dalmácie, co by lid ze země královny, a proti nim vlkodlaci zakročit nemohli. Přesto se vzrůstající počet smeček na území Sedmihradska zdál při nejmenším upírům podezřelý a nechtěli sílící nepřátelství s vlkodlaky podcenit. Navíc nechtěli bojovat jako obyčejní rytíři o kousek území. Měli v plánu sesadit z trůnu krále Zikmunda Lucemburského. O tom však zase nechtěl slyšet Vlad II, který válčil ve světě s Osmany a upíří vojsko potřeboval v boji proti nim.

Starosti navíc mu přidělával fakt, že jeho syn Mircea II. raději trávil čas s matkou. Neprojevoval se ani jako budoucí válečník. Souboj ho příliš nezajímal. Kníže ho začínal shledávat slabým následovníkem trůnu.

O jedenáct let později se králi narodil druhý syn Vlad III., zvaný Dracula. Ten byl pravým opakem Mircea II. Vlad III. Již ve svých 11 letech se zajímal o vojenské strategie a vyžíval se v lovu zvěře. Nejeden upír, přeměněný v havrana to odnesl na životě. Kníže jej omlouval, upíři ho museli trpělivě snášet. Strach Vlada II., že by jeho samotného, nebo jeho syny mohl ohrozit opravdu někdo jiný, narozený v Moldávii, sílil, a proto nechal opět vyhledat nejlepší čarodějku v zemi. Čarodějka Merwyn věděla, jaký osud stihl čarodějku Anu, ale i přesto vypověděla knížeti stejnou věštbu. U vypovězení věštby byli opět přítomni upíři Dračího řádu. Čarodějka Merwyn předpověděla, že se věštba naplní do roka. A znovu knížete varovala, aby neusiloval o absolutní moc, jinak bude zmařen život nejenom jeho prvního syna Mircea II., ale také Vlada III. Draculy.

Vlad II. nechal čarodějku Merwyn upálit. Ve zlosti se obrátil k upírům z Dračího řádu, které vinil ze špatně vymyšleného plánu provdat Zikmunda Lucemburského za napůl upírku Barboru a žádal upíry, aby proměnili jeho syny v upíry.

S tímto požadavkem upíři nepočítali. Viděli někoho ze svých řad na královském trůnu, ke kterému stále neměli dostatečný přístup a neměli zájem o upíra jako knížete Valašska. A už vůbec ne v podobě Mircea II., který byl slabým. Jistě by jako upír ani nepřežil. A z Vlada III. Draculy také neměli dobrý pocit. Byl na svůj mladý věk příliš lačný po lovu a zabíjení. Nebyl by z něj dobrý upír. Museli vymyslet jiný plán, jak kletbu zrušit. Výhodou bylo, že upír Ion z Dračího řádu byl milencem Barbory Celjské a tak díky ní mohli upíři začít sledovat každý králům krok. Brzy se od Barbory Celjské dozvěděli, že král Zikmund Lucemburský má opravdu milenku a nejenom to. Daroval jí prsten s erbem královského rodu, který si schovával pro případného následovníka trůnu. 

Upíří dějiny Vlad II

Upíři z Dračího řádu rozhodli, že králova milenka musí zemřít. Byla to jediná možnost, jak se vyhnout tomu, aby museli přeměnit v upíry syny Vlada II. a nakonec válečné vtržení do Uher plánovali již dlouho.

 

Foto: Wikipedia.org