Základní vlastnosti upíra

17.09.2015 21:05

Upírka

Upír patří mezi noční tvory.

Autor: Lenka Tláskalová

Upír žije především v noci. Dlouhou dobu upíři spávali v rakvích, ale nebyli citliví na světlo. S vývojem jejich druhu a přiblížení se k životu člověka, aby vedle něj mohli žít, si osvojili vlastnost neprospat celý den. Mnoho upírů, ke kterým možná patříte i vy, však běžně prospí půl dne, neboť žijí v noci.

Přiblížení se dennímu životu

Upírovi bylo později do vínku dáno, že vydržel nespat ve dne, zaplatil za to však vysokou daní. Stal se citlivým vůči slunečnímu světlu. To jej dokáže spálit na prach stejně jako oheň. Mnoho upírů dnes používá magické amulety, které je před denním světlem chrání. Aby mohli žít vedle lidí, osvojili si některé jejich vlastnosti, jakými jsou například tolerance a hlavně cit. Díky němu se z některých upírů stávají jedinci (i když slabí), živící se pouze krví zvířete. Pro upíra je však stále přirozenou potravou lidská krev.

Vzhled

Typickými znaky upíra jsou bílé špičáky, bílá pleť, pronikavé oči (zbarvující se do červena při lovu) a nízká tělesná teplota. Většina upírů je tmavovlasá, i když existují výjimky. Jejich postava bývá spíše štíhlá.

Kladné vlastnosti

Mezi kladné vlastnosti upíra patří především jeho schopnost sebekontroly (kterou však někteří musí během staletí své existence teprve získat). Vyniká nočním viděním, mrštností, schopností rychle reagovat a má také výborný sluch. Jsou nesmrtelní, a proto se jejich rány hojí rychle. Silní jedinci mohou ovlivňovat mysl druhých lidí, čímž jim mohou pomoci. Jsou také velmi samostatní a odhodlaní jít za svým cílem, nehledě na překážky. Pramení to z jejich předpokladu k věčnému životu. Většinu času však tráví o samotě.

Záporné vlastnosti

Kladnou vlastnost v podobě ovlivňování mysli druhých lidí mohou silnější zástupci tohoto druhu také využít k negativnímu ovlivňování druhých lidí. Mezi nejhorší vlastnost upíra patří manipulování s druhými a touha po moci v jakékoliv sféře. Ať už pracovní, kariérní, politické, tak i v rámci přátelství, nebo partnerských vztahů. Upír sám o sobě je sice samotářský tip, takže vyžaduje určitou svobodu. Málokdy ji však dopřeje druhému ve vztahu, ať už přátelském, nebo partnerském. Dalšími zápornými vlastnostmi jsou bezcitnost, impulzivnost a výbušnost. Pokud potkáte klidného upíra bez náznaku emocí, mějte toto stále na paměti. Dříve, či později se tato jeho skrytá vlastnost projeví, i kdyby se jí snažil potlačovat sebevíc. K dalším špatným vlastnostem patří lehkovážnost, která pramení z vědomí věčného života. Ta však může vést k nezřízenému nočnímu životu, plného lidských obětí, alkoholu a večírků. Avšak tato vlastnost stejně jako všechny ostatní záporné vlastnosti, nejsou trvalé a dají se změnit. Změna je však dlouhodobá záležitost, neboť upíří povaha je spíše stálá. Ale i z toho nejhoršího upíra se může stát kultivovaný zástupce druhu, pijící krev aspoň ze skleničky.

Vampire life

V následujícím studijním týdnu si blíže probereme jednotlivé znaky chování a vlastnosti. Jejich plusy i mínusy a řada upírů se například dozví, jak jejich manipulování s druhými a jejich touha po moci nad člověkem může být nebezpečná pro takového člověka a jak může mít upír tuto vlastnost pod kontrolou, i když se jí samozřejmě nikdy nebude moci zbavit úplně, protože tvoří jeden z povahových rysů tohoto druhu.

 

Foto: Freeimages.com, Photl.com