Život s vlky – 7. díl

15.11.2014 23:18

Život s vlky František Hrach

Deník Františka Hracha, který většinu života prožil s vlky!

Autor: František Hrach

1. května 2002

Lupíně je nyní 9 roků, přesto jí byla příroda nakloněná a bude mít s Ármínem brzy vlastní štěňata!

6. května 2002

Nastal květen, tedy čas, kdy se zvířata v přírodě připravují na příchod mladých a vyhledávají si různé nory. Ani Lupína nebyla výjimkou. Cestou venku zalézala do různých děr a kanálů, které vedly například i pod silnicí. Měla také na cvičišti vyhrabané díry pod několika kotci. Myslel jsem, že jí tedy vylepším boudu a dal jsem jí dovnitř slámu. Podle jejího chování jsem ale poznal, že jí tam sláma vadí. Tak jsem slámu vyhodil a vlčice byla spokojená. Když už měla velký pupík, někdy k sobě nepustila ani Armína. Nechal jsem kolem ní tedy běhat psa Galla, kterého jsem vychovával pro policii. Poslední dobou Lupča začala běhat z jeskyně do nor. Vždy jednu upravila, ale stále to nebyla podle ní ta pravá. V jedné bylo vlhko, ve druhé hrozilo sesypání se kamenů a tak nakonec Lupína zůstala pod mojí boudou. V noci už k sobě nepustila ani Armína a cvakala po něm zuby. Je čím dál více neklidná.

13. května 2002, 22:02,  Písek

Nyní se ozývalo pod mojí podlahou Lupínino bolestivé tenké kňourání. Mám půjčenou kameru s nočním viděním. Musím se tam jít podívat.

14. května 2002, 00:13, Písek

Viděl jsem dost veliké štěně, o které ale Lupína nejevila zájem. Dělá mi to starosti. Co když ho nechá? Jestli je jenom jedno a zahyne, bude to veliká škoda. Nevím, jestli by má přítomnost Lupíně pomohla. Mám obavy, aby jí má přítomnost neublížila. O psích fenkách se říká, že mají rádi přítomnost svého majitele nebo majitelky u porodu. Vlci ale mají údajně rádi klid. Musím odejít spát do klubovny na cvičák a Armína vezmu sebou. Stejně bych nemohl Lupíně nějak pomoci.

14. května. 2002, 13:15, Písek

Ráno jsem do ohrady vstupoval s obavami, ale čekalo mě příjemné překvapení. Lupína olizovala své potomky a mě si ani hned nevšimla. Měla jich šest, ale jen tři nechala žít. Ta mrtvá jsem chtěl vzít a dát je na univerzitu k prozkoumání. Jenže Lupína mi je za žádnou cenu nechtěla vydat. Pochopitelně. V přírodě, kdy je na severu ještě drsné podnebí a vlčice od mláďat nevychází, slouží mrtvá tělíčka potomků jako první potrava pro vlčici v nouzi. Například, kdyby se samec nevrátil s potravou určenou pro vlčici. Potrava z mrtvých potomků se stává až tak za tři dny, kdy už je to jen “maso“ a svým pachem mrtvá tělíčka nepřipomínají potomky samice. Nejde však pouze o potravu. Vlčice vydrží týden bez potravy, jde také hlavně o tvorbu mléka. Opět nerozhodovalo u Lupíny to, že mě znala už deset let, že jsem jí pravidelně krmil a ona už věděla, co ode mne může očekávat. Řídila se ale svými pudy, získanými po předcích za celá tisíciletí. Po porodu se z LupÌny stala ochránkyně, jako kdyby to byla divoká vlčice a nebyla vůbec zvyklá na mě a na Armína. Cenila na nás zuby a já si u ní musel pomalu získávat jistotu, že nechci potomkům nic udělat. Jsou to pudy v genech a v pravou chvíli správně a neomylně zapracují.

29. května 2002, 23:30, Písek

Dnes jsem ležel dlouhé hodiny na břichu pod boudou a nemohl se první den přiblížit ani o pět centimetrů blíž, než Lupína dovolila. Jinak stáhla svaly na nohou a byla připravena zaútočit. Chvíli trvalo, než mi dovolila fotit a filmovat. Tiše, hrubě, ale přesvědčivě vrčela na každé mé pohnutí. Její oči mě zaostřovaly, zornice se rozšiřovaly a hned zase zužovaly, jak mi s nimi Lupína pročítala mé záměry. Taky jí nosím jogurty, sýry a maso přímo pod boudu. Vychází se napít a vymočit jen v době, kdy je kolem veliký klid a nikdo není v blízkosti nory. Aby neupozorňovala na své potomky, protože se to v divoké přírodě nedělá, neodpovídá ani vytím psům za řekou.

Život s vlky František Hrach

30. května 2002, Písek

Dělám si již měsíc velké starosti. Lupína dostala zánět do přední nohy. Plno lidí mě straší, že to může být odvápnění a že může i umřít. Těsně před porodem v noci si pravděpodobně píchla trn z akátu pod rameno, kterých bylo v ohradě několik. Rána se zanítila. Teprve teď bylo vidět, že jde o zranění. Musím ale počkat do odběru mláďat. Nechci ji stresovat několikrát za sebou. Odběr je nutný nejen kvůli stáří Lupíny. Tři potomky bych těžko zvládal, a abych je choval jako v Zoo, to by mi nepřišlo správné. Musím vydržet do zítřejšího odběru mláďat.

 

Foto: František Hrach

Zdroj: Vlklupina.wz.cz

Texty byly upraveny a publikování probíhá se souhlasem autora. Texty jsou tedy autorsky chráněné. Bez souhlasu autora není možné jakékoliv kopírování, či šíření tohoto obsahu.

Související články

Život s vlky – 6. díl

Život s vlky – 5. díl

Život s vlky – 4. díl

Život s vlky – 3. díl

Život s vlky – 2. díl

Život s vlky – 1. díl