Informace o průběhu studia

Studium trvá jeden akademický rok, který má dva semestry (podzimní a jarní). Nejprve se musíte přihlásit ke studiu pomocí tohoto formuláře nejpozději do konce zápisu daného semestru dle uvedených termínů. Po zapsání předmětů a zahájení výuky postupně studujete zde publikované studijní materiály (lekce) dle svých časových možností. Podzimní semestr je zakončen testem z povinných předmětů, na jehož vypracování máte 1 týden. Do jednoho z těchto povinných předmětů musíte přispět vlastní studií v podobě příspěvku. Do volitelného předmětu musíte také do konce semestru vytvořit minimálně jeden příspěvek dle uvedených pravidel. Témata příspěvků, které studenti již zpracovali a není možné je zpracovávat znovu, najdete vždy na stránkách v jednotlivých předmětech Faculty pro upíry a Fakulty pro vlkodlaky. Zapisování témat probíhá v uzavřené studijní skupině na Facebooku. Po úspěšném zakončení podzimního semestru obdržíte osvědčení o absolvování tohoto semestru. Na podzim se studenti mohou každoročně zúčastnit největší soutěže na webu s názvem Nadílka od Nicka.

Studium můžete poté ukončit, přerušit, nebo můžete pokračovat studiem v jarním semestru.

V jarním semestru si opět musíte zapsat minimálně 4 povinné předměty a minimálně 1 volitelný předmět. Na začátku semestru je vám také automaticky zapsán předmět Konzultace projektu. Tato konzultace probíhá 1x za 14 dní po odeslání návrhu na vlastní projekt, kdy jste vedeni k úspěšnému zveřejnění projektu na stránkách univerzity. Semestr je zakončen závěrečným testem z povinných předmětů, na jehož vypracování máte 1 týden. Do jednoho z těchto povinných předmětů musíte příspět vlastní studií v podobě příspěvku.  Do volitelného předmětu musíte také vytvořit minimálně 1 příspěvek dle uvedených pravidel.

Pro úspěšné zakončení studia a získání diplomu musíte odevzdat popis již realizovaného projektu, nebo návrh doposud nerealizovaného projektu, splňující uvedená pravidla.

 

V případě zájmu o individuální formu studia, nebo zájmu o určitý předmět nás prosím kontaktuje na email: fantasyuniversity@centrum.cz a do předmětu uveďte: Individuální forma studia.