Příspěvky

Příspěvek musí obsahovat informace dle zvoleného předmětu a musí odpovídat tématu. Témata příspěvků, zvláště u předmětů Upíři v literatuře/Vlkodlaci v literatuře, Upíři ve filmu a seriálu/Vlkodlaci ve filmu a seriálu, se nesmí opakovat, pokud bylo již téma zpracováno. Podívejte se proto na příspěvky jednotlivých předmětů. Nekopírujte texty z jiných webů, jedná se o porušení autorských práv. Čerpat můžete pouze z Wikipedie, kdy musíte uvést tento zdroj. Doporučuji ale psát vlatními slovy! Dodržujte také příslušné rozvržení textu včetně titulku (který by měl být krátký a výstižný), popřípadě perexu (úvodní věty, která může obsahovat max. 120 znaků včetně mezer). Text pište písmem Times New Roman, velikosti 12 se zarovnáním do bloku. Seznam témat, na kterých se momentálně pracuje, naleznete v uzavřené studijní skupině na Facebooku. Pokud je téma volné, musíte jej nahlásit dopředu, aby nedošlo ke zpracovávání jednoho tématu více studenty. Zapsání tématu do sdílené tabulky má také za cíl vytvoření harmonogramu publikování příspěvků a možnost pravidelného studia lekcí předmětu.

Příspěvek napsaný ve Wordu zasílejte v příloze na email: fantasyuniversity@centrum.cz

Do předmětu uveďte: Příspěvek do předmětu + název předmětu

Příspěvek může, ale nemusí obsahovat jednu až dvě autorské fotografie (tzn. vámi pořízené – zvláště pokud jde o recepty, návody apod.) ve formátu JPG. Pokud takové fotografie nevlastníte, nemusíte fotografie přikládat (zvláště pokud jde o příspěvek do předmětu Cestopis, Upíři ve filmu a seriálu apod.).

Dodržujte zapsaná témata a termíny pro plynulý průběh studia!