Projekty

Projekt může být cokoliv, co zahrnuje upíří, nebo vlkodlačí tématiku, nebo je pro ně určen. Projekt může být také vlastní kolekce šperků vhodná k příležitosti upířího plesu, povídka, fotokniha z vašich cest, cestopis, skladba, film, web, blog, malba, grafika, kulturní akce atd.

Text projektu napsaný ve Wordu písmem Times New Roman, velikosti 12 se zarovnáním do bloku zasílejte v příloze na email: fantasyuniversity@centrum.cz.

Do předmětu uveďte: Projekt

Tento první popis projektu zasílejte vždy na začátku jarního semestru. Během semestru budete vedeni ke zdárnému dokončení a úspěšné prezentaci a publikování vašeho projektu na stránce univerzity v souvislosti s předpokladem získání diplomu. Projekt může, ale nemusí obsahovat minimálně dvě autorské fotografie ve formátu JPG (počet je závislý mimo jiné na délce textu).

Popis projektu musí zahrnovat tyto informace:

Název projektu

Jméno autora (či autorů, pokud se na projektu podílí více lidí)

Co je obsahem projektu, pro koho je určen, pokud je projekt realizovaný, jakou cestu ušel.

Vlastní text projektu

Před odevzdáním konečné verze projektu musíte mít jarní semestr úspěšně ukončený.

Termín odeslání první verze projektu a zároveň přihlášení projektu pro získání diplomu je 16. 2. 2015!