Termíny

Podzimní semestr

Přihlášení a zápis do podzimního semestru: od 1. 8. 2015 do 9. 10. 2015 vč.

Zapsáno studentů: 

Začátek výuky: 14. 9. 2015

Konec výuky: 20. 12. 2015

Odevzdání příspěvku do povinného a volitelného předmětu: od 14. 9. 2015 do 11. 12. 2015 vč. (dle rozpisu)

Obdržení zadání závěrečných testů z povinných předmětů: 10. 1. 2016

Odevzdání vypracovaných testů: do 17. 1. 2016 vč.

Obdržení hodnocení semestru: do 31. 1. 2016

 

Jarní semestr

Přihlášení a zápis do jarního semestru: od 1. 2. 2016 do 14. 2. 2016 vč.

Zapsáno studentů: 

Začátek výuky: 15. 2. 2016

Konec výuky: 8. 5. 2016

Odevzdání příspěvku do povinného a volitelného předmětu: od 15. 2. 2016 do 8. 5. 2016 (dle rozpisu)

Obdržení zadání závěrečných testů z povinných předmětů: 22. 5. 2016

Odevzdání vypracovaných testů: do 5. 6. 2016 vč.

Obdržení hodnocení semestru: do 19. 6. 2016

Přihlášení projektu a odevzdání první verze: 15. 2. 2016

Konzultace projektu: od 16. 2. 2016 do 19. 6. 2016 vč.

Odevzdání projektu: do 26. 6. 2016 vč.

Obdržení hodnocení projektu: do 3. 7. 2016 vč.

Náhradní termín pro odevzdání projektu: do 21. 8. 2016 vč.